Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Misyon: Kanun ve yönetmelikler ile verilen tüm görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirirken, teknolojik altyapı ve insan

faktörünü en etkin biçimde sürece dahil ederek bağlı birimler arasında uyumlu çalışmayı sağlamaktır.

Vizyon: Genel Sekreterlik olarak vizyonumuz, hizmetlerimizi yerine getirirken üretilen hizmetlerin kalitesinde, verimliliğinde

ve hızında standartları yakalamış olmaktır.

Temel Değerler:

Çevik Yönetim

Değişimlere hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayan bir yönetim anlayışına sahiptir.

Farklılıklara Saygı

Paydaşlarının değerlerine ve farklılıklarına saygılıdır.

Mükemmellik

Mükemmellik kültürünü benimsemekte ve tüm süreçlerinde uygulamaktadır.

Kurumsal Kültür

Çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve kurumsal kültürün yerleşmesine önem verir.

Bölgesel Değerler

Bulunduğu ilin ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkar.

Çevre Bilinci

Çevresel zenginliklerinin farkında olup çevre bilincine sahiptir ve doğaya saygılıdır.