Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Misyonu: Kanun ve yönetmelikler ile verilen tüm görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirirken, teknolojik altyapı ve insan faktörünü en etkin biçimde sürece dahil ederek bağlı birimler arasında uyumlu çalışmayı sağlamaktır.

 

 

Genel Sekreterlik Vizyonu: Genel Sekreterlik olarak vizyonumuz, hizmetlerimizi yerine getirirken üretilen hizmetlerin kalitesinde, verimliliğinde ve hızında standartları yakalamış olmaktır.