Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

      1 - Merdiven Boşluklarına File Yapılması

4 Ocak 2021 tarihli Daire Başkanları Koordinasyon Toplantısında ek gündem olarak merdiven boşluklarına güvenlik amaçlı file yapılması görüşülmüştür ve gerçekleştirilmiştir.

                          

      2 -EBYS Sisteminde Kararların E-imza ile İmzalanması

Üniversitemiz Senatosunun 13.04.2022 tarihli ve 2022/07-12 sayılı kararı gereğince Üniversitemizde yayımlanan Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve akademik birimlerde alınan kurul kararları ile komisyonlarda alınan kararların elektronik imza ile imzalanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 1 Mart 2022 tarihinde e-imza ile imzalanacak evrakların oluşturması ve imzalanması süreçleriyle ilgili Üniversitemiz idari personelini bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

3 - Görev Dağılımı

Üniversitemizin ana sayfasındaki üst yönetim bilgilendirme panelinde yer alan yöneticilerimiz ve görev dağılımı güncellenmiştir.

Görev dağılımına ulaşmak için tıklayınız.

4-Daire Başkanlıkları Tarafından Yapılan İyileştirmeler

2 Eylül 2022 tarihli Daire Başkanları Koordinasyon Toplantısında Daire Başkanlıklarının anket sonuçları değerlendirildi, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına karar verildi ve yayımlandı.(Daire Başkanlarının yaptığı iyileştirmeler web sayfamızda https://gensek.usak.edu.tr/menu/32699 yayımlanmıştır)

 

5-Paylaşımlı Bisiklet Yolu Yapılması

2 Eylül 2022 tarihli Daire Başkanları Koordinasyon Toplantısında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından toplantı gündemine sunulan kampüs içerisinde paylaşımlı bisiklet yolu yapılması görüşülmüş ve gerçekleştirilmiştir.

                        


Oluşturma: 02 Ağustos 2022