Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

1-      EBYS Sisteminde Kararların E-imza ile İmzalanması

Üniversitemiz Senatosunun 13 Nisan 2022 tarihli ve 2022/07-12 sayılı kararı gereğince Üniversitemizde yayımlanan Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve akademik birimlerde alınan kurul kararları ile komisyonlarda alınan kararların elektronik imza ile imzalanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 1 Mart 2022 tarihinde e-imza ile imzalanacak evrakların oluşturması ve imzalanması süreçleriyle ilgili Üniversitemiz idari personelini bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 


Oluşturma: 02 Ağustos 2022