Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Üniversitemizde yürütülmekte olan Kurumsal Akreditasyon Programı ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iç tetkik toplantısında birimimizde görülen eksikliklerin incelenmesi ve Daire Başkanlıklarının memnuniyet anketlerinin incelenmesi için 17.08.2022 tarihi saat:15.00'te Birim Kalite Komisyonu toplantısı yapılmıştır.


17 Ağustos 2022