Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik
Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Etkinlik Tarihi 13 Ekim 2021
Etkinlik Yeri
Hibrit Eğitim Modeli Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Etkinlik Tarihi 30 Eylül 2021
Etkinlik Yeri
Oryantasyon Programı Toplantısı Yapıldı
Etkinlik Tarihi 27 Eylül 2021
Etkinlik Yeri
Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı.
Etkinlik Tarihi 26 Ağustos 2021
Etkinlik Yeri
Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Etkinlik Tarihi 24 Haziran 2021
Etkinlik Yeri
Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Etkinlik Tarihi 16 Mart 2021
Etkinlik Yeri