Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Kalite Komisyonu Genel Sekreter İbrahim ÇALIŞ başkanlığında 16 Mart 2021 saat 14:00'te Rektörlük Binası 5. Kat 508 nolu Toplantı Odasında toplanmıştır.

Toplantıda, Birim birimimiz tarafından 2020 yılında oluşturulan Kurum Kalite Yazılımına yüklenen kayıtların 2021 yılında revize edilmesi sağlanmıştır. 


16 Mart 2021