Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Kalite Komisyonu Genel Sekreter İbrahim ÇALIŞ başkanlığında 24 Haziran 2021 saat 13:30'da Rektörlük Binası 5. Kat 508 nolu Toplantı Odasında toplanmıştır.

Toplantıda, Birim Faaliyet Planının süreçler doğrultusunda güncellenmesi değerlendirilmiş olup, Birim Faaliyet Planı süreçler doğrultusunda yeniden düzenlenerek KKY'de revize edilecektir.


24 Haziran 2021