Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Kalite Komisyonu 16 Mart 2021 saat 14:00'te Rektörlük Binası 5. Kat 508 nolu Toplantı Odasında toplanacaktır. 

Toplantıda, 2020 yılında oluşturularak Kurum Kalite Yazılımına yüklenen kayıtların (risk analizi, faaliyet planı, hizmet standartları listesi) 2021 yılında revize edilmesi işlemleri görüşülecektir. 

14 Mart 2021