Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Kalite Komisyonu 24 Haziran 2021 saat 13:30'da Rektörlük Binası 5. Kat 508 nolu Toplantı Odasında toplanacaktır. 

Toplantıda, Birim Faaliyet Planının süreçler doğrultusunda güncellenmesi değerlendirilecektir.

20 Haziran 2021