Uşak Üniversitesi Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Kalite Komisyonu 26 Ağustos 2021 saat 10:00'da Rektörlük Binası 5. Kat 508 nolu Toplantı Odasında toplanacaktır. 

Toplantıda, Kalite Yönetim Sistemi Dış Tetkiki öncesinde birim kalite kayıtlarının incelenmesi yapılacaktır.

22 Ağustos 2021